Ventilerade golv

Prästängen ser till att problem tas om hand innan de uppstår

Golvkonstruktioner som är påverkade av eller som riskerar att utsättas för fukt, fuktrörelser, gamla restlukter eller emissioner ska alltid ventileras! Vi på Prästängen Byggsystem har över 20 års erfarenhet av olika typer av projekt med ventilerade golv.

Platta på mark

En platta på mark kan släppa igenom stora mängder fukt. Monterar man golv på en sådan konstruktion bör golvet alltid ventileras. Fukt är ett vanligt problem hos äldre hus men även nybyggda hus utförs tyvärr ibland med dålig fuktsäkerhet och mycket byggfukt kvar i konstruktionen. Prästängen Byggsystem kan ge dig en typgodkänd konstruktion med ventilerade golv som är garanterat fuktsäker.

Källarväggar

Motfyllda källarväggar (murade eller betong) kan ventileras på samma sätt som ett golv. Om delar av väggen är över marknivå måste man dock ta hänsyn till detta och säkerställa att temperaturen inte blir för låg inuti väggen.

Mellanbjälklag

Bjälklag med underliggande uppvärmt våningsplan, behöver vanligtvis inte ventileras. Undantag kan vara mellanbjälklag som utsatts för vattenskada, byggfukt (vid nybyggnation) eller där problem med lukter och emissioner från bjälklaget förekommer.

Subfloor Golvregelsystem

SubFloor Golvregelsystem är en golvventilation som skapar ett kontrollerat luft öde och undertryck i golvet. Det består av en frånlufts äkt med luftfördelande kanalsystem och golvdon för filtrering av tilluften.

Mer om SubFloor på subfloor.se

Optivent

Optivent Golvsystem är en ljuddämpande fuktspärrmatta som kan läggas under nästan vilken golvtyp som helst.

Mer om Optivent

 

Monterat & klart

I många fall vill även våra kunder upphandla montaget av de produkter vi säljer och marknadsför. Skälen och fördelarna till en underentreprenad är många, ansvarsfördelningen är tydlig och kostnadseffektiv då arbetet utförs av personal med stor erfarenhet av denna typ av montage vilket även kvalitetssäkrar funktionen som eftersöks.

Kontakta Prästängen Byggsystem för att nå aktuella samarbetspartners, UE för ert projekt.

Mer om montering