Uppreglade golv

Detta är samma text som på installationsgolv. I broschyren va det hopslaget. Bättre att dela på?

Uppreglade golv förenklar installationer såsom vatten, avlopp och el som enkelt kan läggas under golvet med fri placering. Våra system skapar en öppen golvkonstruktion med många fördelar.

Utöver installationsmöjligheterna levererar vi i samma system rätt uppfyllda belastningskrav, akustiklösningar med fokus på steg- och luftljud samt isolerade golvsystem. Detta ger ett system med stor flexibilitet med frihöjd för installationer upp till 399 mm.

Nivell System erbjuder en frihöjd för installationer upp till 399 mm och är ett väl beprövat system med en mängd fördelar vid installationsgolv.

Mer om Nivell System