Principen för Optivent

Optivent

Ett mekaniskt ventilerat golvsystem för alla golvtyper

Optivent golvsystem är en ljuddämpande fuktspärrmatta som kan läggas under nästan vilken golvtyp som helst. På ett effektivt sätt stoppar systemet farliga ångor och gaser från att komma ut i rumsluften. Systemet ger det effektivaste skyddet mot fukt och lukt från betongplattor, samtidigt som det är ergonomiskt eftersom det ger golvet en möjlighet att svikta.

Med hjälp av en separat fläkt ventileras golvet med rumstempererad luft som ger ett varmare och behagligare golv. Optivent golvsystem kan användas i allt från idrottshallar till ett rum i källaren.

Med Optivent får du en metod för att mekaniskt ventilera bort fukt, lukt, mögel, radon, kasein, emissioner och andra riskfaktorer som kan innebära en ohälsosam tillvaro för dig och din familj.

Metoden förkortar byggtiden väsentligt vid nybyggnation och ROT-produktion.

Så funkar det:

En distansmatta av HD-polyeten skapar luftspalt mellan golvet och det fuktiga underlaget. Systemet bildar ett slutet system som drivs av en energisnål fläkt.

Fläkten är liten så att den kan byggas in eller så kan du montera en utomhusfläkt. Luft tas in via ett golvsockeldon med filter och sugs ut av en fläkt. Luften passerar över hela ytan och torkar ut såväl som värmer konstruktionen.

Fördelar

  • Snabb installation
  • P-märkt
  • Enkel skötsel
  • Funktionskontrollerat
  • Typgodkänt
  • Låg bygghöjd
  • Påverkar inte lokalens utseende
  • Mot radon, markfukt, kasein och emissioner
  • Energisnålt

Film

Ladda ner broschyr

I broschyren finns mer information.

Optivents broschyr

Monteringshjälp

Ladda ner monteringsanvisningar för Optivent

Monteringsanvisningar

 


Fler dokument

Byggvarudeklaration, certifikat och produktblad

Produktdatablad – Optivent   Produktdatablad – Black Line   P-märkning 

Typgodkännandebevis    Byggvarudeklaration – BlackLine