Uppreglade golv / installationsgolv

Ett uppreglat golv ger maximal frihet för installation av vvs, el och data

Uppreglade golv förenklar installationer av vvs, el och data som enkelt kan läggas under golvet med fri placering. Våra system skapar en öppen golvkonstruktion med många fördelar. Utöver installationsmöjligheterna levererar vi i samma system rätt uppfyllda belastningskrav, akustiklösningar med fokus på steg- och luftljud samt isolerade golvsystem. Detta ger ett system med stor flexibilitet med frihöjd för installationer upp till 355 mm.

Subfloor Golvregelsystem

SubFloor Golvregelsystem erbjuder en frihöjd för installationer upp till 335 mm och är ett system med en mängd fördelar vid installationsgolv.

Mer om SubFloor på subfloor.se

Monterat & klart

I många fall vill även våra kunder upphandla montaget av de produkter vi säljer och marknadsför. Skälen och fördelarna till en underentreprenad är många, ansvarsfördelningen är tydlig och kostnadseffektiv då arbetet utförs av personal med stor erfarenhet av denna typ av montage vilket även kvalitetssäkrar funktionen som eftersöks.

Kontakta Prästängen Byggsystem för att nå aktuella samarbetspartners, UE för ert projekt.

Mer om montering