Akustikgolv

Vi hjälper dig med akustiska krav vid nyproduktion och renovering

Vid nyproduktion och renovering ställs ofta krav på golvets akustik. Vi erbjuder intressanta lösningar på de flesta akustiska frågeställningar som finns med golv och bjälklagskonstruktioner.

Akustik är en komplicerad vetenskap och det är inte alltid lätt att förstå kraven eller hur man skall uppnå dem. Vår affärsidé bygger på att hjälpa kunden hela vägen från projektering till en färdig lösning.

Ofta handlar det om att med olika lösningar uppfylla ljudkrav som ställs vid nyproduktion och renovering. Kort sagt så löser vi akustiska problem innan de uppstår.

I konceptet ingår SubFloor Golvregelsystem samt Decibel Concept men även vår fria konsultation. Vi har mer än tjugo års erfarenhet. Genom våra produkter kan vi erbjuda enkla, välbeprövade och effektiva konstruktioner för att uppnå ljudkraven. Givetvis är våra produkter miljögodkända och vi arbetar löpande med utveckling för att möta framtidens krav på miljöpåverkan och akustiska krav.

Subfloor Golvregelsystem

SubFloor Golvregelsystem är ett regelsystem utvecklat som ett ljuddämpande undergolv som förbättrar både luftljudisoleringen i bjälklaget och stegljudnivån.

Mer om SubFloor på subfloor.se

Decibel Concept

Decibel Concept är akustikmattor som kan kombineras med flera typer av golvmaterial eller integreras i olika bjälklagskonstruktioner, antingen direkt under ytskiktet eller gjutas in i konstruktionen.

Mer om Decibel Concept

 

Monterat & klart

I många fall vill även våra kunder upphandla montaget av de produkter vi säljer och marknadsför. Skälen och fördelarna till en underentreprenad är många, ansvarsfördelningen är tydlig och kostnadseffektiv då arbetet utförs av personal med stor erfarenhet av denna typ av montage vilket även kvalitetssäkrar funktionen som eftersöks.

Kontakta Prästängen Byggsystem för att nå aktuella samarbetspartners, UE för ert projekt.

Mer om montering